Згода користувача

Ця Згода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту «Громадський проект» gb.city.cv.ua , а також умови подання проектів Авторами, за яких їхні проекти можуть брати участь в голосуванні і бути в подальшому реалізовані за рахунок сільського бюджету.

І.     Терміни та визначення

1.     Електронна система «Громадський проект» (далі - «Система») – інформаційна система (веб-сайт) автоматизованого керування процесами у рамках Громадського бюджету Байковецької сільської ради, що забезпечує автоматизацію процесів подання проектів для голосування, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів. Система та Адміністрація Сайту не є сторонами у фінансових відносинах між Авторами проектів та Байковецькою сільською радою.

2.     Громадський бюджет Байковецької сільської ради (бюджет участі)  – це місцева бюджетна програма, що базується на місцевій ініціативі – формі прямого волевиявлення мешканців Байковецької громади, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів сільського бюджету та спрямована на демократичний процес обговорення територіальною громадою окремих напрямків використання бюджетних коштів. Кошти Громадського бюджету Байковецької сільської ради спрямовуються на реалізацію проектів, які надійшли від мешканців Байковецької громади та здобули найбільшу підтримку серед жителів Байковецької громади шляхом рейтингового голосування.

3.     Координаційна рада – створений розпорядженням голови Байковецької сільської ради постійно діючий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування Громадського бюджету Байковецької сільської ради.

4.     Проект – програма, план дій, комплекс робіт, викладені у формі описання із належним обґрунтуванням, розрахунками, кресленнями (картами, схемами), фотографіями, що розкривають сутність замислу та можливість його реалізації за рахунок коштів Бюджету ініціатив Байковецької сільської ради.

5.     Автор проекту – це особа, яка досягла 16-річного віку, є громадянином України, громадянином іншої країни або ж є особою без громадянства, яка створила ідею щодо покращення громади, оформила її у вигляді проекту.

6.     Бланк аналізу проекту – документ встановленої форми для проведення аналізу та оцінки поданих проектів, згідно з вимогами Положення.

7.     Форма проекту – єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить всю інформацію необхідну для здійснення аналізу пропозиції проекту на предмет можливості /неможливості його реалізації.

8.     Голосування – процес визначення мешканцями Байковецької громади проектів-переможців, серед відібраних Координаційною радою Байковецької сільської ради проектів.

9.     Адміністрація сайту - виконавчий орган сільської ради.

10.  Результати голосування – підрахунок Координаційною радою Байковецької сільської ради голосів поданих за кожен з проектів відповідно до заповнених бланків для голосування та голосів, отриманих в результаті голосування у Системі.

11.  Проекти-переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу частку голосів від загальної кількості зареєстрованих жителів того населеного пункту, якого стосується проект, до моменту вичерпання загальної суми коштів визначеної на Громадський бюджет Байковецької сільської ради  на наступний рік.

12.  Головні розпорядники коштів – бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для реалізації проектів-переможців.

ІІ.     Загальні умови

1.   Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

2.     Ця Згода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту, а також реєструючи власний проект, Користувач погоджується з цією Згодою і зобов’язується безумовно виконувати всі її положення.

3.     Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Згоди. Такі зміни вважаються дійсними з моменту розміщення нової версії Згоди на Сайті. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Сайту,припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

4.     Користувач погоджується не вчиняти дій, які можуть розглядатися як порушення чинного законодавства або норм міжнародного права, в тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

5.     Користувачі зобов’язуються не створювати перешкод у роботі пунктів супроводу Громадського бюджету Байковецької сільської ради.

6.     Використання матеріалів Сайту допускається тільки при наявності посилання на джерело.

7.     При цитуванні матеріалів Сайту, включаючи авторські твори, посилання на Сайт обов'язкове.

8.    Жодні елементи або сервіси Сайту не можуть бути копійовані.

9.   Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

10.  Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими витратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на Сайті, або отриманими на інших сайтах, ресурси, інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

11.  З метою забезпечення високої якості сервісу на Сайті, Адміністрація залишає за собою право на обмеження дій Користувачів на Сайті.

ІІІ.  Конкурс

1.     Визначення переможців відбувається на конкурсній основі.

2.     Організатором конкурсу виступає відділ економічного розвитку та інвестицій Байковецької сільської ради.

3.     Детальний аналіз та оцінку запропонованих проектів здійснює Координаційна рада Байковецької сільської ради.  Для забезпечення якості та прозорості до складу Координаційна рада Байковецької сільської ради можуть входити фахівці виконавчих органів Байковецької сільської ради, представники громадськості, депутати Байковецької сільської ради.

4.     Координаційна рада Байковецької сільської ради визначає проекти, які допускаються до голосування.

 ІV.     Реєстрація

1.     Автор проекту зобов'язується пройти реєстрацію та надати свою згоду на обробку  персональних даних (у тому числі, але не обмежуючись) шляхом збирання, зберігання, використання і поширення (включаючи транскордонну передачу) та уточнення, а також на передачу цих даних до Байковецької сільської ради.

2.     Автор підтверджує, що особисті дані, що зазначаються ​​у Формі-проекту чи в будь-яких інших додаткових документах, достовірні та відповідають дійсності. У разі зміни таких даних, Автор зобов'язується надати актуальну інформацію.

3.     Зареєструвавшись на сайті для подання проекту, Автор приймає та підтверджує свою проінформованість з приводу того, що будь-які контактні дані, зазначені ним під час реєстрації (персональні дані), можуть бути використані організаторами для цілей, пов’язаних з конкурсом, відповідно до законодавства України.

4.     Адміністрація Сайту залишає за собою право перевіряти достовірність інформації та уточнювати дані під час реєстрації інформації та отримання додаткових даних у будь-який незаборонений законом спосіб.

5.     Адміністрація Сайту залишає за собою право відхилити заявку на подачу проекту у наступних випадках:

а) Даний документ належить не тій особі, яка зазначена в графі ПІБ при реєстрації.

б) Дата народження в документі і реєстраційній формі не збігаються.

в) Громадянство в документі і реєстраційній формі не збігаються.

г) Документ, що підтверджує особистість, прострочений / недійсний.

ґ) Прикріплений скан документа, що підтверджує особистість, з іншим номером або це - документ іншої особи.

д) Відсутній скан сторінки паспорта з відміткою місця реєстрації.

6.     Адміністрація сайту зобов'язується повідомити Автора у випадку подання ним невірних даних із можливістю їх подальшого корегування Автором. Наступні дії Автор може виконувати тільки після повторної перевірки даних.

V.     Подання проектів

1.     Перед поданням проектів Автор зобов'язаний ознайомитися із правилами та алгоритмами подання проекту, а саме Положенням про Громадський бюджет Байковецької сільської ради.

2.     Автор проекту повинен надати детальний опис проекту та заповнити всі необхідні поля та прикріпити всі необхідні додатки.

3.     Автор повинен зібрати підписи підтримки проекту з 20-ти осіб і додати його до проекту.

4.     Автор підтверджує, що вся інформація, вказана ним в описі проекту, є достовірною.

5.     Автор підтверджує, що інформація, надана у Формі-проекті не порушує прав третіх осіб.

6.     Тексти та інші матеріали Користувача, що публікуються ним на Сайті в рамках подачі подання проекту, не повинні суперечити вимогам законодавства України, міжнародного права і загальноприйнятих норм суспільної моралі.

VI. Оцінка проектів

1.   Усі подані проекти підлягають аналізу та оцінці виконавчими органами Байковецької сільської ради щодо відповідності чинному законодавству, можливості реалізації та достатності бюджету проекту.

2. Координаційна рада Байковецької сільської ради залишає за собою право відхилити проект на будь-якому етапі та відправити на корегування  у випадку,  якщо:

1.     Зібрано менше підписів за проект ніж це визначено Положенням про Громадський бюджет Байковецької сільської ради.

2.     Реалізація проекту суперечать напрямкам діяльності, визначеним місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами.

3.     Реалізація проекту передбачає винятково розробку проектної документації.

4.     Реалізація проекту носить незавершений, фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме виконання подальших елементів).

5.     Реалізація проекту передбачає витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.

6.     Реалізація проекту передбачає збільшення штатної чисельності бюджетної установи та постійного утримання додаткових працівників за рахунок коштів сільського бюджету.

7.     Реалізація запропонованого проекту порушує чинне законодавство України.

8.     Реалізація проекту порушує права третіх осіб.

3.     Адміністрація Сайту зобов'язується повідомити Автора про причину відмови у допуску проекту до голосування.

4.     Якщо проект буде перероблено пізніше, ніж за 7 днів до початку голосування, він вважатиметься недійсним та у подальшому не може бути розглянутий Координаційною радою Байковецької сільської ради з питань громадського бюджету (блокується системою).

VII. Голосування

1.     Голосування за проекти здійснюється у електронному (у Системі) та паперовому (у пунктах для голосування) форматі.

2.     Ідентифікація особи, яка голосує, здійснюється за допомогою системи BankID та ЕПЦ (у випадку електронного голосування) та паспорта ( у випадку паперового голосування).

3. Користувач може проголосувати лише 1 раз за 1 проект.

4.     Голоси, подані у паперовому вигляді, зараховуються у Систему протягом 3 робочих днів.

5.     Випадки штучної накрутки голосів розглядаються в індивідуальному порядку.

6.     Адміністрація Сайту залишає за собою право зупинити голосування за певний проект у разі, якщо виникла підозра в штучній накрутці голосів.

VIII. Реалізація проекту

1.     У разі, якщо проект автора перемагає в голосуванні, Байковецька сільська рада реалізує даний проект за рахунок бюджетних коштів в наступному календарному році в рамках зазначеного автором бюджету проекту.

2.     Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу частку осіб, які проголосували за той чи інший проект від загальної кількості зареєстрованих жителів того населеного пункту, якого стосується проект (частка голосів) за рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два або декілька проектів отримали однакову частку голосів, то пріоритетними вважаються ті, які потребують менший обсяг фінансування. Кількість переможців проекту обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в сільському бюджеті на відповідний рік для фінансування проектів за рахунок коштів Громадського бюджету Байковецької сільської ради. Координаційна рада Байковецької сільської ради з питань Громадського бюджету має право вирішувати спірні питання, які виникають у процесі реалізації громадського бюджету, в тому числі при встановленні результатів голосування та реалізації проектів (спори щодо визнання недійсними бланків для голосування та інше).

3.     Автор дає згоду на всі рішення сільської ради щодо методів, матеріалів та строків, що пов’язані з реалізацією його проекту.

4.     У разі виникнення у Автора претензій до інших Користувачів Сайту, Автор зобов’язується вирішувати такі питання самостійно, не звертаючись до Адміністрації Сайту, і звільняє Адміністрацію Сайту від компенсації будь-яких витрат, пов’язаних з цими претензіями.

5.     Організатори не приймають, не розглядають та за будь-яких обставин не зобов'язані розглядати скарги/апеляції з будь-яких питань, що стосуються реалізації проектів-переможців, обмеженої або унеможливленої обставинами, що не контролюються організаторами конкурсу (форс-мажор) .

7.     До форс-мажорних відносяться наступні явища:

а) природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту);

б) обставини соціального (публічного) характеру (страйк, локаут, дія суспільного ворогу, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, масові заворушення, громадська, демонстрація, протиправні дії третіх осіб тощо);

в) дії органів влади (заборони, квоти тощо).

8.     Факти існування та тривалості форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до законодавства України.

9.     Підписуючи цю Згоду, Автор підтверджує згоду на передачу виключного права на інтелектуальну власність (ідею і опис проекту) Адміністрації Сайту.

     IX. Інші умови

1.     Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Згоди або пов'язані з нею, або що стосуються реалізації Громадського бюджету Байковецької сільської ради, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.

2.     Ніщо в Згоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Згодою.

3.     Визнання судом будь-якого положення Згоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності інших положень Згоди.

4.     Адміністрація Сайту залишає за собою право блокувати, змінювати або видаляти повідомлення або матеріали з цього сайту, які, на думку організаторів, можуть бути образливими, оманливими, наклепницькими або непристойними; які порушують авторські права або права інтелектуальної власності осіб чи будь-яким чином суперечать законодавству України та цієй Угоди.

5.     Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав, які охороняються відповідно до законодавства України.


          Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.